Technische Daten

  H10 H40 H50 H65 H80 H100
Höhe / Rollen­durch­messer in mm 10 40 52 65 80 100
max. Länge / Achs­ab­stand in mm 2000 5000 5000 6000 6000 8000
max. Breite in mm 250 500 700 1000 1000 1000
max. Be­las­tung in kg/m 5 30 30 50 30 100
Standard Achs­ab­stän­de in mm

300,

500,

1000,

1500,

2000

500,

750,

1000,

1500,

2000,

2500,

3000

500,

750,

1000,

1500,

2000,

2500,

3000

1000,

1500,

2000,

2500,

3000,

3500,

4000

1000,

1500,

2000,

2500,

3000,

3500,

4000

2000,

2500,

3000,

3500,

4000,

5000,

6000

Standard Gurt­brei­ten in mm

50,

75,

100,

125,

150,

200,

250

75,

100,

125,

150,

200,

300,

400,

500

75,

100,

125,

150,

200,

300,

400,

500,

600,

700

75,

100,

125,

150,

200,

300,

400,

500,

700,

800,

900,

1000

75,

100,

125,

150,

200,

300,

400,

500,

600,

700,

800,

900,

1000

200,

300,

400,

500,

600,

800,

1000

Gurt­ma­te­rial

PU,

PVC

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

Ge­schwin­dig­keit­en in m/min

4,

6,

12

3,

4,

5,

6,

7,

10,

12,

15,

21,

30

3,

4,

5,

6,

7,

10,

12,

15,

21,

30

6,

7,

9,

11,

14,

18,

23,

28,

40,

50,

60

6,

7,

9,

11,

14,

18,

23,

28,

40,

50

60

6,

7,

9,

11,

14,

18,

23,

28,

40,

50,

60

Ihr Berater: